SDG Red Dot Session

 

SDG Red Dot Session er en workshop for alle der ønsker at blive konkrete i deres arbejde med bæredygtighed i virksomheden.


De 17 Verdensmål og 169 delmål er udgangspunktet for en intens og inspirerende workshop hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab identificerer virksomhedens potentiale for at arbejde med FNs Verdensmål – og samtidig styrke forretningen! 

 
2020-04-21 13.47.39.jpg
2020-04-21 14.00.56.jpg
2020-04-21 14.50.43.jpg
2020-04-21 13.44.43.jpg
2020-04-21 13.56.45.jpg
2020-04-21 12.50.44.jpg
2020-04-21 14.49.34.jpg
2020-04-21 13.46.28.jpg
 

En SDG Red Dot Session giver følgende resultater: 

Tydelig og prioriteret plan for at styrke virksomhedens evne til at omdanne muligheder, der opstår med FN’s verdensmål, til bæredygtige kommercielle løsninger

• Fælles erkendelse af forskellen på hvad der er ”fremtidig retning” og hvad der er ”nutidens opgaver”

• Idéer og konkrete initiativer får farver: Blå, grøn, gul og rød. Det giver et fælles sprog og en mere intuitiv kommunikation

• Alle deltagere føler sig hørt, set og anerkendt som en brik i virksomhedens vej mod større bæredygtighed

• Klarhed over hvilke initiativer der er must-win-battles i forhold til bæredygtighed og hvilke der er nice-to-have

• Enighed om hvem der er tovholder på de opgaver teamet i fællesskab definerer

• Teamet står bedre sammen fordi de i fællesskab har set og vurderet flere mulige fremtidsscenarier – også selvom de ikke nødvendigvis er enige om hvilke der er de bedste

Workshoppen er opdelt i 4 skridt der naturligt efterfølger hinanden. Alle 17 verdensmål og 169 delmål er beskrevet på fortrykte Post-It’s og workshopformatet inspirerer til at deltagerne selv finder frem til hvordan en SDG-dagsorden kan give nye forretningsmuligheder.